Välityspalvelu

Hallituspartnerit välittää ulkopuolisia hallituksen jäseniä ensisijaisesti pk-yrityksille omistajien määrittämien kriteerien mukaisesti.

Välitysprosessiin osallistuvat yrityksen omistajien tai edustajien lisäksi Hallituspartnerien vastuuhenkilö ja välitystoimikunta. Ehdokkaita etsitään Hallituspartnereista, HHJ-tutkinnon suorittaneista, HHJ-kurssin käyneistä sekä muista lähteistä.

Pk-yrityksille ulkopuolisen hallitusjäsenen hankinta on strateginen ja tärkeä, mutta ei useinkaan kiireellinen asia. Siitä huolimatta suosittelemme ottamaan yhteyttä ajoissa, koska parhaaseen lopputulokseen päästään huolellisella ja kattavasti tehdyllä välitystoiminnalla. Suosittelemme kahta yrityksen ulkopuolista hallituksen jäsentä, joten myös ehdokkaiden tapaamisiin tulee varata aikaa.

Ota yhteys Hallituspartnereihin. Rakennetaan toimiva hallitus varmistamaan yrityksesi menestys.

Jäsenvälityspalvelun etenemistä kuvaavan kaavion löydät alla olevasta linkistä.

PDF-tiedostoHP_Jäsenvälitys_asiakk_2012_v5.pdf (225 kB)
HP jäsenvälityksen prosessikaavio