Celkee Insight – vain jaettu tieto on arvokasta

Toimiiko yrityksessänne muutosviestintä? Epäonnistuuko strategian tai muutoksen toimeenpano epäselvien tavoitteiden tai yksisuuntaisen viestinnän vuoksi? Jääkö piilevä asiantuntijatieto hyödyntämättä?

Piilevän asiantuntijatiedon hyödyntäminen sitouttaa ja motivoi henkilöstöä osallistumaan muutokseen sekä mahdollistaa strategian toimeenpanoon liittyvien riskien aktiivisen hallinnan.

Celkee Insight on reaaliaikainen ratkaisu joka kerää ja jalostaa strategian tai muutoksen kannalta oleellista piilevää asiantuntijatietoa sekä visualisoi tiedon helposti ymmärrettävään muotoon.

Celkee Insight parantaa sijoitetun pääoman tuottoa auttamalla reagoimaan orastaviin sisäisiin ja ulkoisiin muutoksiin nopeasti sekä tehostamalla viestintää takaisinkytkennän avulla. Lue lisää täältä: http://www.celkee.fi/ tai ota yhteyttä info@celkee.fi / 040 506 5934.