Koulutus

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -koulutus  www.hhj.fi

Hallituspartnerit ja kauppakamarit tarjoavat yhteistyössä pk-yritysten hallituksen jäsenille ja pk-yrittäjille HHJ-koulutuksen.

Yrittäjä, yritysjohto, omistajat ja rahoittajat tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita, liiketoimintaosaajia, jotta yritys kykenisi kaupallistamaan tuotteitaan, kasvamaan, uudistumaan ja laajentamaan markkina-aluettaan kannattavuudeen säilyessä tyydyttävänä. Myös erilaiset murrokset, esimerkiksi sukupolvenvaihdokset, omistajamuutokset, kansainvälistyminen, nopea kasvu ja markkinahäiriöt ovat helpommin hallittavissa kun yrityksestä löytyy laajalti kokemusta.

Aktiivisen ja tehokkaaan hallitustyöskentelyn avulla voidaan parhaiten sitoa yritykseen sen tarvitsemat ulkopuoliset resurssit toimivan johdon ja yrittäjän tueksi.

HHJ-koulutuksen suorittaminen antaa yrityksen omistajalle luotettavan pohjan valita yrityksensä hallitukseen ulkopuolisia, riippumattomia jäseniä. Kokemuksensa ja erityisosaamisensa lisäksi HHJ-koulutuksen suorittaneet henkilöt osoittavat hallitsevansa pk-yrityksen tehokkaan hallitustyöskentelyn tämän päivän vaatimukset. Koulutuksen tavoitteena on käsitellä aihetta mahdollisimman käytännönläheisesti. Esillä on useita case-tapauksia erilaisista pk-yrityksistä, niiden hallitustyöskentelystä ja sen osuudesta yrityksen menestymiseen. Niin ikään osallistujat ratkovat ryhmätyöna todellisen pk-yrityksen hallitustyön kysymyksiä.

Keskeisenä teemana on hallituksen rooli yrittäjän tukena pk-yrityksen strategiavalinnoissa.

Koulutusohjelmaan sisältyy kirjallisuuteen perehtymistä ja neljä iltapäivän mittaista jaksoa. Niiden teemat ovat:

  • Hyvä hallintotapa
  • Hallituksen ja hallitustyön organisointi
  • Strategiatyö
  • Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus

Kurssien ajankohdat ja kursseille ilmoittautuminen selviävät paikallisen kauppakamarin sivuilta.

 

HHJ-tutkinto

HHJ-kurssin hyväksytysti suorittaneille henkilöille tarjotaan mahdollisuus suorittaa HHJ-tutkinto. Tutkinnon suorittaneiden on oikeus käyttää nimensä yhteydessä lyhennettä HHJ.

HHJ-tutkinnon suorittaneiden joukosta voidaan yrityksiin tarjota hallituspartneriorganisaation kautta sellaisia hallitustyöskentelyyn erikoistuneita, riippumattomia jäseniä, jotka tuovat yrityksiin tutkinnon varmistamaa lisäarvoa.

Ensimmäinen tutkintotilaisuus järjestettiin tammikuussa 2007. Vuodesta 2008 lähtien tutkinto on järjestetty kahdesti vuodessa.

Tutkintojen ajankohdat löydät osoitteesta www.hhj.fi

 

HHJ-Puheenjohtajakurssi - uutta täydennystä hallitusosaamiseen

Kurssilla luodaan perustaa pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajan käytännön työlle. Kurssi sopii hallituksen puheenjohtajille ja niiksi aikoville.

Kurssien ajankohdat ja kursseille ilmoittautuminen www.hhj.fi/kauppakamarit/Koulutukset

 

 

HHJ koulutukset

PDF-tiedosto2014+HHJ+esite.pdf (105 kB)
HHJ-koulutukset