Asiantuntijajäsenten avulla alkuun hallitustyössä

5.12.2016


Erkki Petäjä

Asiantuntijajäsenten avulla alkuun hallitustyössä

Moni yrittäjä on kiinnostunut hyödyntämään hallitustyöskentelyä paremmin yrityksen kehittämisessä ja johtamisessa. Kiinnostus voi johtaa HHJ koulutukseen osallistumiseen, mutta se ei kuitenkaan aina riitä käynnistämään hallitustyöskentelyn kehittämistä tai ulkopuolisten jäsenten hakua hallitukseen.

Sekä useat tutkimukset että oma kokemustieto osoittavat, että aktiivinen hallitustyöskentely on yhteydessä yrityksen menestykseen ja kasvuun. Tämä tuli esiin taas Etelä-Pohjanmaalla tehdyssä selvityksessä. Tulosten valossa hallitustyöskentelyyn panostaminen kannattaa. Vielä kun hallitukseen uskalletaan ottaa ulkopuolinen jäsen, näkemykset avartuvat ja toiminta systematisoituu. Niistä vastaajista, joilla oli ulkopuolinen jäsen yrityksen hallituksessa, yli 80 prosenttia oli siihen tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä.

Miksi kaikki yrittäjät eivät sitten kuitenkaan ryhdy kehittämään hallitustyöskentelyä? Joskus on ehkä kysymys haluttomuudesta luovuttaa valtaa yrityksessä ulkopuolisille. Osittain voi olla kysymys hallitustyöskentelyyn liittyvistä vääristä mielikuvista. Sen pelätään lisäävän byrokratiaa, tuovan huomattavia kustannuksia tai sopivien jäsenten löytämien koetaan vaikeaksi.

Ulkopuolisen jäsenet ottaminen yrityksen hallitukseen on iso ja tärkeä päätös, joka pitää valmistella huolellisesti. Jos askel tuntuu liian suurelta, asiassa voi edetä vaiheittainkin. Aktiivista ja systemaattista hallitustyöskentelyä voi ”harjoitella” ottamalla hallitukseen ulkopuolisia asiantuntijajäseniä tai hallitustyöskentelyn kehittäjän.

Kun lähdetään liikkeelle hallituksen asiantuntijajäsenten hakemisella tai Advisory Board ryhmän kokoamisella, lähtökohtana on hyvä silloinkin olla yrityksen nykytilanne, strategia ja tavoitteet. Tavoitteisiin pääsemiseen tarvitaan usein näkemystä ja parasta osaamista osa-alueesta, jota yrityksellä ei ole omassa tiimissä. Kun tarvittava osaaminen on tunnistettu, voidaan suunnitella ryhmän kokoonpano, toimintamalli ja kartoittaa jäsenehdokkaita. Jäsenehdokkaiden kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen voidaan valita asiantuntijajäseniä tai Advisory Board ryhmä ja käynnistää toiminta. On hyvä muistaa, että valittu kokoonpano ei ole ikuinen, vaan se voi elää yrityksen tilanteen ja tarpeiden mukaan.

Ryhmän kanssa sovitaan alussa tavoitteista, toimintatavoista ja työnjaosta. Ryhmän kanssa on hyvä sopia alussa jostakin konkreettisesta tavoitteesta, johon pyritään muutaman kuukauden aikana. Voidaan esimerkiksi päivittää yrityksen strategia, jolloin työ saadaan käyntiin konkreettisella toiminnalla. Käynnistysvaiheen jälkeen toimitaan sovitun mukaan tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti, reagoiden tuloksiin ja ennakoiden toimintaympäristön muutoksia.

Ryhmän toimintaa on hyvä arvioida yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisen lisäksi muilla perusteilla. Ryhmä voi tehdä itsearviointia ja pohtia, onko sen toiminta tehokasta ja vastaavatko ryhmän kokoonpano edelleen yrityksen tulevaisuuden haasteisiin. Tarpeen mukaan kehitetään toimintatapoja ja päivitetään kokoonpanoa.  Jos on lähdetty liikkeelle asiantuntijajäsenillä, arvioidaan myös, onko aika siirtyä virallisiin jäsenyyksiin.

Hallituspartnerit ovat mielellään mukana tuomassa kokemuksensa, osaamisensa ja yhteytensä myös hallitustyön kehittämisen alkutaipaleella.

 

Erkki Petäjä

Hallituspartnerit Pohjanmaa ry