Hallituksen rooli muuttuvassa toimintaympäristössä

21.10.2016


Terhi Vapola

Syyskuun alussa järjestimme Hallituspartnerien kansallisen partneripäivän Helsingin Pörssitalossa. Halusimme nostaa teemaksi hallituksen roolin alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Miten me hallituksen jäseninä voimme tällöin  luoda aitoa ja tuloksellista kasvua? Lavalla ja yleisössä nähtiin Suomen johtavia hallitustyön ammattilaisia, jotka tarjoilivat vastauksia ja nostivat esiin haasteita liittyen hallituksen rooliin ja kykyyn toimia kasvun moottorina. Osallistujia oli yli 200 henkeä.

Jäsenaamussa keskusteltiin Hallituspartneriverkoston sisäisistä teemoista. Helsingin Hallituspartnerien Leena Saarinen avasi päivän tarjoilemalla konkreettisia esimerkkejä lisäarvon tuottamisesta yrityksille ulkopuolisena hallituksen jäsenenä, josta Keijo Mutanen jatkoi kertomalla yhdistystasolla tarjoiltavan lisäarvon tuottamisesta käyttäen esimerkkinä Itä-Suomen Hallituspartnerien toiminnan kasvattamista. Aamupäivän päätti Tampereen Hallituspartnerien Ismo Paananen, joka esitteli hallitustyöhön sopivia perinteisiä ja digitaalisia työvälineitä. Hallitustyön terävöittäminen ja fokusoinnin tärkeys nousivat aamupäivän aiheista esiin.

Jan Vapaavuori avasi kaikille kuulijoille avoimen seminaari-iltapäivän. Hänestä on todennäköisempää, että Suomen tuleva kasvu rakentuu pk-sektorin kuin suuryritysten varaan. Vapaavuori argumentoi vahvasti, että pk-puolella kasvu ja kansainvälistyminen ovat usein sama asia. Suomesta puuttuu kuitenkin tarvittava kansainvälistymisen perinne. Poliitikot voivat luoda puitteet kasvulle ja kansainvälistymiselle, mutta firmoissa johtajien itsensä täytyy luoda tämä kulttuuri ja viedä kasvun askelmerkit käytäntöön. Pallo on siis meillä. Tahtotila ja tavoitteet korkealle!

Kasvuteeman avasi Pekka Möttö, Onnibussin perustaja ja Tuupin toimitusjohtaja. Hän kehotti yrityksiä etsimään asiakastarpeita, joita vakiintunut toimintatapa ei kohtaa. Hallitukselta hän peräänkuulutti sparrausta, hallinnollista osaamista ja jopa “lapsenvahtimista” – ilman yrittäjän motivaation tuhoamista.

Tommi Tervanen, Kotipizzan toimitusjohtaja, johdatti meidät strategiatyön ytimeen. Hän korosti puheessaan sitä, kuinka tärkeää on luoda missio, joka oikeasti puhuttaa ja ohjaa joka päivä sekä liiketoimintaa että heidän yrittäjiensä ja asiakkaittensa päivittäisiä kohtaamisia. Hallituksella on keskeinen rooli mission kristalloimisessa. Kun hallituksessa on monialaista osaamista ja selkeät roolitukset, pystyy toimitusjohtaja saamaan monipuolista keskustelupintaa omaan työhönsä.

Hallitustyön haastajana toimi Timo Saalasti, Saalastin hallituksen puheenjohtaja. Hän nosti jalustalle henkilöstön roolia yrityksen johtamisessa – riittävästi vapautta ja vastuuta auttaa yritystä kohti yhteisiä päämääriä. Paras työhyvinvointi syntyy usein firmoissa, joissa oikein paiskitaan töitä ja saadaan tulosta aikaan. Hallitukselle tämän tyyppisessä yrityksessä tulee mm. kulttuurin kehittäjän rooli.

Kasvuyrityksen hallitusroolista keskusteli Petteri Kilpinen, Rainmakerin toimitusjohtaja ja hallitusammattilainen. Hän korosti, että hallituksen tulee huomioida myös hyvien hallintotapojen kääntöpuoli. Jos hallitus on liian prosessiorientoitunut, varovainen, konsesushakuinen ja tuloskeskeinen, on riskinä uteliaisuuden, haastamisen, luovuuden, ja disruptoinnin unohtaminen. Menestyksekkään kasvuyrityksen hallitustyössä nämä kriteerit ovat sopivassa balanssissa.

Kasvuteeman päätti Kauppalehdestäkin tuttu hallitusammattilainen Petri Niemi. Hän esitteli rahoitusvaihtoehtoja kasvuyrityksille ja nosti esille rahoitusosaamisen tärkeänä hallituksen kompetenssialueena.

Digisession avasi sarjayrittäjä ja hallitusammattilainen Kaija Pöysti.  Hän korosti, että parhaimmillaan digitalisaatio auttaa ymmärtämään asiakkaita, kehittämään uusia tuotteita ja palveluja sekä tehostamaan toimintaa. Siksi yritysten hallitusten on ymmärrettävä, mitä digitaalisuus merkitsee yritykselle, sen toiminnoille ja johtamiselle. Digipioneeri Jani Virtanen argumentoi, että helpoin tapa nostaa yrityksen arvoa on brändin, markkinoinnin ja myynnin digitalisointi. Digiyrittäjä Samuli Tursas esitteli konkreettisia keinoja, miten digitalisaatio avaa yrityksille uuden mahdollisuuden tuntea aidosti asiakkaansa yksilöinä. Digikolmikko muodosti raikkaan kokonaisuuden, joka toi uusia näkökulmia ja inspiroi täpötöyttä saliyleisöä.

Iltapäivän luentojen päätteeksi Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen toi kaupungin terveiset hallitustyön ammattilaisille, jonka jälkeen siirryimme cocktailien ja hyvien keskustelujen pariin. Illan päätti upea Philomela-kuoron flasmob esitys, kun yllättäen eri puolelta cocktail-yleisöä alkoi kaikua laulu Pörssitalon salissa. Tämä toi lumoavan päätöksen inspiroivalle mutta pitkälle hallitustyön seminaaripäivälle.