Yksi on ohittamaton investointilaman keskellä

12.9.2016


Timo Makkonen

Yksi on ohittamaton investointilaman keskellä!
 

Tunnettua slogania mukaillen: Olisi tyhmää olla investoimatta hallitukseen! 

Talouden foorumeilla useasti nykyisin nähtyä ja kuultua: Yritysten haluttomuus varsinaisiin investointeihin on jäissä, vaikka suhteellisen edullista rahoitusta on tarjolla. Kun kysyntä markkinoilla on alamaissa, nykyinen toimituskapasiteettikin on riittävää, jopa ylikapasiteettia.

Suomalaisten yritysten halu kasvaa oli viime vuonna vaisua, kuten todettiin 500 suurimman yrityksen tarkastelussa (Talouselämä 21/2016). Sama pätee todennäköisesti myös pienempiin pk-yrityksiin – ns. startupit tekevät ilahduttavan poikkeuksen.

Investointi on keskeinen tekijä yrityksen kasvun, arvonmuodostuksen ja nykyisin jopa olemassaolon kannalta. Varsinaiset materiaaliset investoinnit edellyttävät varallisuutta yritykseltä.

Yksi investointi olisi kuitenkin muihin nähden halpa, kaikille mahdollinen ja varmasti yrityksen tulevaisuuteen vaikuttava: Investointi hallitukseen.

Nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä, jonka ajureina ovat digitalisaatio, globaali kotikenttä ja nopeat disruptiot, me­nes­tys­te­kijäksi muo­dos­tu­vat yrityksen kyky rea­goi­da muu­tok­siin. Erityisesti tämä haastaa hallitustyötä: Yrityksen kilpailukykyä tulisi rakentaa huomiseen, ”joka ei varmasti ole uusi eilinen”.

Kun hallitustyön painopisteen pitää olla tulevaisuudessa, jou­du­taan rohkeastikin tar­kas­te­le­maan myös hal­li­tuk­sen ko­koon­pa­noa ja kom­pe­tens­se­ja uuden strategian tuottamiseen. Suomalaisissa yrityksissä on samaan aikaan käsillä suuri määrä (tuhansia) sukupolvenvaihtotilanteita ja osin näihin liittyviä yritysostoja ja eriasteisia fuusioita.

Omat havainnot kolmen vuosikymmenen konsulttityön parista vahvistavat yleistä kokemusta: Yritysten yhdistämisprosesseissa tavoiteltu hyöty jää käytännössä kauaksi toivotusta. Eurot on laskettu ja taloudelliset toiveet mallinnettu suuritöisesti ja huolella (Due Diligence), mutta asiakkuus-, verkosto-, henkilöstö- ja kompetenssitaseet murenevat.

Olisiko näissä tilanteissa ennakkoluulottomalla hallitustyön päivityksellä saavutettavissa etua?  Uusi liiketoimintaympäristö edellyttää uusia osaamisia hallitukselta, käytännössä usein myös uusia jäseniä. Voisiko esimerkiksi yrityksen yhteistyöverkoston edustajien mukaan ottaminen hallitukseen auttaa ymmärtämään ja hallitsemaan muutosprosessiin liittyviä ”yllätyksiä” uuden strategian tuottamisessa? Jos ja kun vielä halutaan edut asiakkaiden näkökulmasta, onkin käsillä jo varmasti todellinen strateginen investointi.

Tätä investointia pohtivalle yritysomistajalle on luontevasti tarjolla sparrausta ja osaamista hallitusammattilaisten verkostossa, yhtenä esimerkkinä alueellisesti ja valtakunnallisesti toimiva Hallituspartnerit. Muutostarvetta sparraavat keskustelut riippumattoman luottamuksellisen tahon kanssa ovat nyt entistäkin tärkeämpiä. Oikean tyyppisten hallitusehdokkaiden löytäminen yrityksen seuraavaan vaiheeseen muuttuneessa liiketoimintaympäristössä voi olla jopa ratkaisevaa.

 

Timo Makkonen, varapuheenjohtaja
Hallituspartnerit Turku ry