Avoimuus kuuluu vastuulliseen hallitustyöhön

10.6.2016


Martti Silvennoinen

Kymmenen vuotta sitten Lordin ”Hard Rock Hallelujah” tuli ja hurmasi eurovisiokansan ja kaikkien yllätykseksi vielä voitti kisan. Lordi pani peliin kaikkensa naamioineen, maskeineen, savuineen ja tulisuihkuineen. Lordin oivallus oli osallistua kilpailuun esityksellä, joka ei millään muotoa tuntunut kuuluvan laulukilpailun luonteeseen. Avaimena menestykseen oli ennakkoluulottomuus, riskinottokyky ja pitkäjänteinen työ yhdistyneenä ammattitaitoon, osaamiseen ja ripaukseen onneakin. Kymmenen vuoden jälkeenkin yhtyeellä on vankka kannattajajoukko niin täällä Suomessa kuin maailmallakin.

Menestyvissä yrityksissä, ihmisissä ja hallitustyöskentelyssä on paljon samaa: ennakkoluulottomuutta, riskinottoa, pitkäjänteisyyttä, osaamista ja ammattitaitoa, onneakin. Yksi merkittävä poikkeus kuitenkin on. Menestyvät yhteisöt ja ihmiset toimivat avoimesti kasvonsa paljastaen, ei naamioituneena.

Avoimuus on myös asia, joka on noussut viimeaikaisissa hallitustoimintaa käsittelevissä median kirjoituksissa korostuneesti esille. Suuri yleisö on luonut myös käsityksensä näiden kirjoitusten ja kannanottojen perusteella. Toisaalta hallitustyön merkitys on saanut alkuvuoden aikana enemmän huomiota kuin aikaisempina vuosina. Johtuuko se sitten median esiin nostamista kielteisistä esimerkeistä vai onko aidosti ymmärretty osaavan hallitustyön merkitys. Itse uskon enemmän jälkimmäiseen. Asia tuli positiivisella tavalla esille myös Kauppalehden Kasvajat kiertueella ja Kultainen Nuija – palkinnon jakotilaisuudessa, jossa lähes kaikki puhujat korostivat hyvän hallitustyön merkitystä. Avoimuudella on aina omat rajoittajansa, mutta monissa selvityksissä on tuotu esille menestyjiä, jotka ovat avoimesti kertoneet niin henkilöstölle, medialle, sijoittajille ja omistajille yrityksen toiminnasta, taloudesta, kilpailutilanteesta ja ongelmistakin. Tiedon panttaaminen tai vääristely ei nykyoloissa onnistu. Tai se onnistuu vain hetken. Hyvin nopeasti nimittäin löytyy tutkiva journalisti, joka usein sensaatiohakuisesti kertoo oman totuutensa.

Hallituksen sisäisen vuorovaikutuksen näkökulmasta avoimuus on myös yksi ammattitaitoisen hallitustyön periaatteista. Avoimen ja läpinäkyvän toiminnan kautta hallituksiin tulisi syntyä kyselevä ja kertova kulttuuri, jossa ei ole huhuja eikä juoruja vaan jossa on avointa keskustelua, yhdessä tekemistä ja osaamisen jakamista ja ennen kaikkea toimivan johdon tukemista. Avoimuutta ja yhteistyötä kuvaa minusta erinomaisesti seuraava tuntemattoman ajattelijan miete ” Tuloksekkaan yhteistyön päämäärä ei ole ajatteleminen samalla tavalla, vaan ajatteleminen yhdessä”.

Vastuullinen yritystoiminta, yhteiskuntavastuu ymmärretään yleensä taloudellisena, ekologisena ja sosiaalisena vastuullisuutena. Kaikkiin näihin kolmeen alueeseen liittyy tiiviisti ja olennaisesti avoimuus. Hallituksen tehtävä on pitää huolta siitä, ettei esimerkiksi salata sellaista tietoa, joka yrityksen kaikkien sidosryhmien näkökulmasta on tärkeää ja oleellista ja että tällä salailulla ei vahingoiteta yritystä tai sen mainetta.

Kultainen Nuija -raadin pitkäaikainen jäsen ja puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa on todennut: ”Kunnioitus pohjautuu vastavuoroisuuteen. On tärkeä hoitaa asiat niin, että ne voidaan julkaista seuraavan päivän sanomalehden etusivulla, eikä lehden lukeminen harmita yhtään”.

Tässä on minusta hallitustyön avoimuuden ydin.

 

Martti Silvennoinen
puheenjohtaja
Hallituspartnerit ry Tampere