Unohtuuko tärkein eli asiakas?

13.5.2016


Markku Saastamoinen

Unohtuuko tärkein eli asiakas?

Hallituspartnerit Kymenlaakso ry on tullut osaksi valtakunnallista verkostoa sen 9. jäsenenä viime vuoden elokuusta alkaen. Jotta edesautettaisiin Kymenlaakson maakunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn parantamista, uudelle HP yhdistykselle nähtiin selkeä tarve. 27 henkilöjäsentä ovat alueen pk-yritysten hallitustyöhön käytettävissä joko jäseninä tai asiantuntijoina sen mukaan kuin yritykset tarpeensa ilmaisevat. Lisäksi yhdistyksen toiminnan tukena on 5 yhteisöjäsentä. Kaksi toimeksiantotehtävää on heti saatu käsittelyyn. Niiden toivotaan johtavan myönteiseen ratkaisuun.

Yhdistyksen perustamistoimet ovat olleet kovasti työteliäät, mutta asiantuntevalla verkoston tuella ja ohjauksella olemme päässeet hyvin toimintaan mukaan.  Verkoston johdon kokouksessa viime helmikuussa saimme hyödyllistä ”vertaistukea” pidempään toimineilta yhdistyksiltä. Paljolti samoilla linjoilla mennään, mutta toimintatavoissa ilmeni eräs merkittävä eroavuus, joka on tässä hyvä mainita. Toisin kuin useimmat muut verkostossa, pidämme tiedostoa ansioituneista hallitusosaajista yrityksille saatavilla, pidättäytyen kuitenkin suoranaisesta jäsenten markkinoinnista. Toimeksiannoista sopivat suoraan yritys ja jäsen keskenään ilman yhdistyksen erillistä roolia sopimuksessa.

Hallitustyön merkitystä pk -yritysten ja maakunnan menestykselle on syytä korostaa. Ensimmäisessä jäsentilaisuudessa tarve todettiin yleisesti elinvoiman ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Erityisesti nähtiin, että ajankohtaisten, sote-järjestelyyn suunniteltujen uusien julkishallinnon yritysten hallituksiin tarvitaan osaamista sekä yrittäjämäistä asennetta mm. kouluttamalla uusia jäseniä.

Yrityksen hallitukselle asiakkaan merkitys on oltava selvä, kun hallitus toimii yrityksen edun mukaisesti osakeyhtiölakia noudattaen.  Asiakas määrittää tilauksessaan tuotteen/palvelun hinnan, josta yrityksen on maksettava palkat ja muut kulut sekä lisäksi tehtävä tulosta tulevaisuuden turvaamiseksi. Yrityksen johto toimii vuorostaan työn välittäjänä. Voidaan kysyä, että onko asiakkaan rooli työnantajana unohtumassa mm. parhaillaan käytävässä kilpailukyky- /yhteiskuntasopimuksen neuvotteluissa? Kun takavuosina sovittiin korkeista palkankorotuksista  keskitetyissä ratkaisuissa, asiakas unohtui hinnan määrittäjänä sekä todellisena työnantajana. Kustannukset karkasivat ja kilpailukykyä menetettiin. Tätäkin taustaa vasten on helppo ymmärtää keskustelut keskitetyn sopimisen puutteista.  Paikallisesti/yrityskohtaisesti sovittaessa asiakas on otettava huomioon. Yrityksen hallituksella on oltava tämäkin asia kirkkaana mielessä, sillä hallitus haastaa ja sparraa sekä toimitusjohtajaa että myöskin omistajia. Hallituksella on yrittäjyysrooli päättäessään strategiasta ja toiminnallisista päälinjoista. Yrittäjähenkeen hallituksessa kuuluu aito asiakkaan merkityksen korostaminen, sillä se on yhtiön edun mukaista. Hyvä hallitusjäsen tuo lisäarvoa, on ammattitaitoinen, verkostojen ja hyvien käytäntöjen ja kokemusten osaaja.

Yrityksen hallitus tukee toimitusjohtajaa, jotta henkilöstön osaaminen ja yrittäjämäinen ote saadaan tuottavuuden ja kannattavuuden nousun tueksi. Selvitysten mukaan kasvu on tärkein arvonnousun työkalu. Ovatko yritysten asenteet kohdallaan, kun meillä on vähän kasvuhakuisuutta? Kasvuun liittyy riskinotto, johon ei näytä löytyvän halua ainakaan pankeilta vakavaraisuussäädösten kiristyttyä. Sen sijaan EU:lta riskirahoitusta voisi olla tarjolla tarvitseville.

Hallituksen esimerkillä asiakaslähtöisyys voidaan saada asenteeksi läpi koko organisaation.

 

Markku Saastamoinen
puheenjohtaja
HP Kymenlaakso ry