Kuusi ensimmäistä kuukautta hallituksen jäsenenä

7.12.2015


Seppo Mustonen

Kuusi ensimmäistä kuukautta hallituksen jäsenenä

 

Uusi hallituspaikka on lähes sama asia kuin uusi työpaikka. Jokaiselle alku on aina opettelua, mutta mitä paremmin tekee kotiläksynsä, sitä nopeammin pääsee sisälle yritykseen ja sen toimintaan. Niin palkka- kuin hallitustyön alkutaipaleeseen kuuluu samoja elementtejä, jotka läpikäymällä aloitus on helpompaa, nopeampaa ja kaikkia osapuolia hyödyttävämpää.

Jotta uusi hallitusjäsen pääsisi sisälle yrityksen asioihin mahdollisimman nopeasti, olisi hänelle järjestettävä kunnollinen perehdytysohjelma. Henkilökohtainen tutustuminen yrityksen laitoksiin, henkilökuntaan, johtoryhmään, toimitusjohtajaan sekä liiketoimintaan auttaa ansaintalogiikan ymmärtämisessä sekä resurssien ja yrityskulttuurin hahmottamisessa. Yrityksen tarina kannattaa kuunnella useammalta henkilöltä, aina yhtä kiinnostuneena ja kysymyksiä tehden.

Toimialaan ja kilpailijoihin tutustumisessa olisi hyvä tukeutua useaan eri lähteeseen. Toimitusjohtaja pystyy varmasti kertomaan jotain, mutta hänen näkemyksensä saattaa olla kapea tai ainakin yhdestä suunnasta. Siksi analyyseja ja näkemyksiä olisi hyvä kuulla eri ihmisiltä sekä eri lähteistä, ja pyrkiä miettimään oman yrityksen vahvuuksia sekä heikkouksia kilpailijoihin nähden.

Asiakaskommentit ovat erityisen tärkeitä uuden hallitusjäsenen hahmottaessa yrityksen liiketoiminnan kokonaiskuvaa, brändiä ja tulevaisuuden menestymistä. Hallituksen päätöksentekoa tulisikin ohjata aito asiakasymmärrys, joten hallituksen jäsenen on hyvä ymmärtää, mikä on yrityksen kohderyhmä sekä miten yritys pyrkii voittamaan asiakkaan luottamuksen. Asiakkaan ostoprosessin kartoitus auttaa asiakkaan päätöksenteon ymmärtämistä, oman alan osaaminen ratkaisee pelin. Asiakaskokemukseen panostavat yritykset onnistuvat asiakaslähtöisyydessä ja asiakkaan sitouttamisessa parhaiten.

Omistaja-asioiden ymmärtäminen, omistajastrategian hahmottaminen sekä arvopohjan tietäminen auttavat hallitusta tärkeimmässä työssään eli yrityksen strategian muodostamisessa. Kun tietää, miten omistajat ajattelevat ja mitä he tahtovat, on paljon helpompi olla mukana hallitustyöskentelyssä.

Vanhojen pöytäkirjojen sekä johdon raporttien lukeminen antaa hyvän kuvan hallituksen sekä johdon tilanteesta, käsittelytavoista ja painopisteistä. Vuosikelloon kannattaa tutustua, kuten myös työjärjestykseen ja yhtiöjärjestykseen. Yrityksellä on aina historia, joka on muodostunut päätöksistä tai päättämättä jättämisistä. Mikäli hallituksen kokouksissa on ollut tapana käsitellä paljon operatiivisia asioita, kannattaa tällaiseen virheelliseen roolitukseen puuttua heti. Operatiiviset asiat eivät kuulu hallituksen pöydälle muuten kuin poikkeustapauksissa.

Ensimmäisissä kokouksissa uuden hallituksen jäsenen kannattaa lukea taustamateriaalit perusteellisesti, keskustella johdon kanssa etukäteen asioista, käyttää omaa aikaansa yrityksen keskeisten kysymysten pohtimiseen ja ennen kaikkea kuunnella kokeneempia. Toki myös tyhmät kysymykset ovat yleensä niitä parhaita keskustelunavauksia.

Ymmärtämällä yrityksen liiketoiminta laajasti pystyy lunastamaan lippunsa yrityksen hallitukseen. Kun lisäksi tietää oman roolinsa hallitustyössä, on aktiivinen ja ahkera, antaa riittävästi aikaansa yritykselle sekä opiskelee koko ajan uutta, tuo parhaiten hyötyä yritykselle nyt ja tulevaisuudessa.

 

Seppo Mustonen

Toiminnanjohtaja

Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry