Halltuspartnerit mukaan Suomi-talkoisiin

16.4.2015


Keijo Mutanen

HALLITUSPARTNERIT MUKAAN SUOMI-TALKOISIIN

 

Suomi elää nyt yhtä historiansa pahimmista kriiseistä. Nopeaa ratkaisua tai pelastusrengasta ei tilanteeseen ole näkyvissä. Todennäköisesti talouskriisin korjaaminen vie jopa yli 10 vuotta, mikäli oikeiden ratkaisujen tekeminen alkaa nyt heti vaalien jälkeen. Lisäksi Suomi on hyvin moniongelmainen, joista metsäteollisuuden ja Nokian supistukset sekä julkisen sektorin rakenteet ja n. 25 % liian suuri koko ovat vain yksi osa. Työssä käyvien palkkoja on nostettu sivukuluineen 15-20 % eli 15- 20 Mrd yli kilpailijamaiden tason vuoden 2007 jälkeen (Lähteet: OECD, Euroopan komissio). Tästä syystä kilpailukykymme on romahtanut, joka näkyy viennin 25 Mrd. euron romahduksena (Lähde: Etla raportti 9/2013). Koulutusjärjestelmämme on vääristynyt viimeiset 20 vuotta eli suomalaiset ylikoulutetaan. Vaikka työttömyys on jo noin 400000, niin moni yritys ei saa osaavaa työvoimaa. Väestörakenne on yksi maailman vääristyneimmistä ja silti työperäistä maahanmuuttoa karsastetaan. Työsopimusjärjestelmä on jämähtänyt jonnekin 1970-luvulle eikä vastaa enää globaalin kilpailun haasteita.  Lisäksi Suomen innovaatiojärjestelmä on jotenkin halvaantunut ja usko tulevaisuuteen hiipunut. On myös monia muita pienempiä ongelma-alueita, kuten edunvalvontajärjestöjen painostus ja lobbaus, joka estää tai hidastaa tarvittavien päätösten aikaansaamista. Velkarahalla eläminen tulee joka tapauksessa tiensä päähän lähivuosina. Toivottavasti suunta saadaan muutettua ennen kuin ulkopuolelta tullaan määräämään, mitä tulee tehdä.

PK- yritykset ratkaisevat Suomen tulevaisuuden

PK- yritykset ovat pitäneet huolta, että työpaikkoja on Suomessa säilynyt tämänkin verran ja tulevat olemaan Suomen tulevaisuuden ratkaisussa keskeisenä. PK- yrityksissä on varmasti isoin potentiaali luoda uusia innovaatioita, kasvattaa vientiä ja yleensäkin kansainvälistyä, kehittää tuottavuutta, jolla kilpailukykyä parannetaan oleellisestä ja tätä tietä investoida Suomeen. Lisäksi tarvitsemme PK- yrityksiin uusia nuoria jatkajia, jotka katsovat maailmaa aivan eri silmällä kuin me 1950- luvulla syntyneet. Myös start-uppeja tarvitaan runsaasti, jotta turvataan talouden kasvu 10- 20 vuoden tähtäimellä.

Hallituspartnereilla jatkossa iso rooli

Tässä tilanteessa Hallituspartnereilla eli ulkopuolisilla hallituksen jäsenillä on erinomainen mahdollisuus tuoda PK- yrityksiin sitä osaamista, mitä niiden kasvu ja kansainvälistyminen tarvitsee. Nyt on kysymys hyppäyksestä, joka tulee saada aikaan kaikin käytettävissä olevin keinoin. Riskirahaa tulee olemaan saatavilla ja mm. Finnveralla tulee olemaan riittävästi valtuuksia takauksiin yms. Nyt tarvitaan rohkeita ja pitkälle tulevaisuuteen katsovia liiketoiminta- ja kansainvälistymissuunnitelmia.  Meidän tulee nyt lisätä kaikin keinoin tietoisuutta PK- sektorilla Hallituspartnereiden tarjoamasta mahdollisuudesta ja palveluista. Myös mm. kuntasektorin tuottavuuden ja palveluiden kehittämisessä voimme tuoda osaamista kunnallisiin yhtiöihin ja organisaatioihin tarjoamalla ulkopuolisia hallituksen jäseniä.

Nyt on Suomi-talkoiden aika ja lähtekäämme Hallituspartnereissa niihin täysillä mukaan!

Keijo Mutanen

Hallituksen puheenjohtaja

Hallituspartnerit Itä- Suomi ry