Globaali markkinatilanne huomioitava myös hallitus-työskentelyssä

18.11.2014


Eero Nuutinen

GLOBAALI MARKKINATILANNE HUOMIOITAVA MYÖS HALLITUSTYÖSKENTELYSSÄ

 

Yhä useampi yritysjohtaja tuskailee yrityksensä heikentyneen myynnin kanssa, kun kauppa ei käy entiseen malliin ja miettii samalla onko tämä pysyvä olotila vai hetkellinen lama. Näköpiirissä on kuitenkin vain harmaata usvaa!

Nykytilanteesta johtuen yritysten hallitustyöskentelyssä on mietitty, mitä voitaisiin tehdä yrityksen kannattavuuden varmistamiseksi kotiutettujen kauppojen vähenemisen vuoksi. Monesti keinot ovat olleet perinteisiä eli myynnin tehostaminen ja kulujen sopeuttaminen vallitsevaan tilanteeseen. Toimitusjohtaja on sitten toteuttanut näitä parhaan osaamisensa mukaan. Mutta sopeuttamisessakin tulee raja vastaan jossain vaiheessa. Tilausten vähyyden vuoksi saatetaan joutua kassavirran osalta kriittisiin tilanteisiin. Silloin joudutaan hallituksessa miettimään kassan vahvistamista eri metodein, jotta yritys selviäisi akuutista tilanteesta eteenpäin. Tällöin on oltava myös luja usko siihen, että on kysymys tilapäisestä lamasta.

Asiakaspäässä ostopäätösten tekeminen on pitkittynyt ja osittain myös vähentynyt globaalin markkinatilanteen muutosten vuoksi. Nämä muutokset saattavat olla myös pitkäaikaisia ja pysyviä.  Hallitustyöskentelyn eräs tärkeistä tehtävistä on riskien arvioiminen ja niiden eliminoimiseksi tai minimoimiseksi tähtäävistä toimenpiteistä päättäminen.  Kilpailukyvyn muuttuminen esimerkiksi markkinatilannemuutosten takia on yksi esimerkki toteutuvista riskeistä ja tähän osaavan hallituksen tulisi myös syventyä välittömästi eikä ensin ”säästää yritystä köyhäksi” pelkillä säästötoimenpiteillä. Kilpailustrategian arviointi on tällöin käynnistettävä välittömästi, jolloin on pohdittava, ovatko yrityksen tuotteet/palvelut saavuttaneet elinkaarensa pään vai ovatko ne tarpeettomia nykyisille asiakkaille vai onko henkilöstön osaaminen jäänyt polkemaan paikalleen. Tässä tilanteessa on syytä innovoida liikeidean eri komponentit ja samalla kartoittaa mahdolliset uudet business-alueet, joilla voitaisiin kompensoida markkinatilanteen vaikutuksia nykyiseen tuote-/palveluvalikoimaan. Kilpailustrategian arvioinnin jälkeen hallituksen on myös selkeästi päätettävä korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta ja varmistettava, että yrityksellä on riittävät osaamis- ja varallisuusresurssit muutosprosessin läpivientiin.

Nykyinen globaali muutostilanne on haaste erityisesti pk-yritysten hallituksille. Nyt jos koskaan tarvitaan osaavia hallituksia ja innovoivaa hallitustyötä klaaraamaan yritykset markkinatilanteiden muutoksista jatkoon!

 

Eero Nuutinen

Varapuheenjohtaja

Hallituspartnerit Helsinki ry