Hallitustyöllä kasvuruiske pk-yritykselle

20.5.2014


Sakari Häyrynen

Hallitustyöllä kasvuruiske pk-yritykselle

Tutkimusten mukaan valitettavan suuri osa pk-yrityksistä tyytyy siihen, mitä ne ovat tänään, vaikka niillä olisi mahdollisuuksia olla paljon enemmän. Niiltä puuttuu kasvun nälkä. Mutta jos yritys ei kasva, on sillä suuri riski ajan myötä näivettyä. Ympäröivät kulut kasvavat yleisen inflaation tahdissa, mutta hintakilpailu markkinoilla rajoittaa mahdollisuuksia saada asiakkailta korkeampaa hintaa. Mikäli mitään ei tehdä, alkavat kulut lähestyä tuottoja. Kuluja ja resursseja karsimalla saadaan lisäaikaa, mutta vastassa on lopulta kannattavuuden menetys ja näivettyminen.

Kasvu tuo yritykseen taloudellisten resurssien lisäksi myös kaikkia muita voimavaroja. Ne puolestaan auttavat saamaan lisää kasvua, joten kasvu ruokkii itse itseään. Kasvava yritys onkin yleensä vireä ja eteenpäin suuntautunut. Sen ilmapiiri on positiivinen, koska keskustelun painopiste ei ole kustannusten leikkaamisessa, vaan suuremman tulevaisuuden rakentamisessa.

Kasvavaa yritystä arvostetaan myös yritysmarkkinoilla. Jos ja kun omistaja päättää luopua yrityksestään, muodostuu kasvavan yrityksen myyntihinta paljon suuremmaksi kuin paikallaan pysyvän tai taantuvan yrityksen. Siksi erityisesti omistajan kannattaa panostaa yrityksensä kasvuun, koska se lisää tehokkaasti hänen omistuksensa arvoa.  Kasvu ei ole kiinni yrityksen toimialasta, koosta tai iästä. Aina on mahdollista kasvaa, jos vain kasvun nälkää löytyy.

Kenen vastuulla sitten yrityksen kasvu on? Omistajan on toki määriteltävä tavoitteensa yrityksen suhteen. Toisinaan kuitenkin omistaja kuten myös toimiva johto ovat liian lähellä yrityksen toimintaa nähdäkseen yrityksen todelliset mahdollisuudet. Hallitustyön kehittäminen on vastaus tähän ongelmaan. Ottamalla hallitukseen ulkopuolisia jäseniä saadaan lisää näkemystä ja parannetaan mahdollisuuksia löytää sekä kasvuhalu että kasvumahdollisuudet.

Hyvällä hallitustyöllä onkin mahdollista saada merkittävä kasvuruiske yrityksen toimintaan. Hallituksen on ensin saatava omistajat ja yritysjohto ymmärtämään kasvun tärkeys. Sen jälkeen on tuotava julki selkeästi kasvutahto. Kolmanneksi hallituksen on huolehdittava, että yrityksellä on sellainen johto ja sellaiset strategiat, jotka tukevat kasvun toteuttamista. Samalla on varmistettava omistajien kanssa, että kasvun mahdollisesti vaatimat taloudelliset resurssit saadaan käyttöön.

Hallituspartnerit Keski-Suomi ry on vahvasti mukana kasvun asialla. Järjestimme huhtikuussa Jyväskylässä seminaarin teemalla ”Tuotteilla tulevaisuutta”. Seminaarissa saimme kuulla yritysten kertomuksia siitä, miten tuotteistoa kehittämällä saa kasvua aikaiseksi. Keskisuomalaisin voimin on lähdetty hakemaan yritysten kasvua myös jo useana vuonna järjestetyllä KasvuOpen kilpailulla, jossa jäsenistöämme on toiminut yritysten sparraajina. Kilpailu on laajentunut tänä vuonna valtakunnalliseksi (http://www.kasvuopen.fi) ja sen finaali pidetään Jyväskylässä 23-24. lokakuuta.  Paikalla on 60 kasvuhaluista finaaliyritystä ympäri Suomea. Kasvu on kaikkien asia.

Sakari Häyrynen
Puheenjohtaja
Hallituspartnerit Keski-Suomi ry