Hallitusosaaja tuo lisäarvoa pk-yritykselle

24.4.2014

Seppo Mustonen
Seppo Mustonen

Seppo Mustonen

Pk-yritysten hallituksissa istuu yleensä vain omistajat. Kuitenkin kokemukset osoittavat, että ulkopuolinen hallituksen jäsen sitouttaa paremmin päätöksiin ja tuo ryhtiä johtamiseen.

Näin yrityksen toimintoihin tulee ammattimaisuutta ja yritys kehittyy sekä kasvaa suunnitellusti, omistajien määrittämien tavoitteiden mukaan. Pätevä ja ammattimainen hallitus on omistajan työväline, mutta myös operatiivisen johdon merkittävä tuki – ainakin, jos se toimii tehokkaasti. Hallituksen tehtävänä on kontrolloida toimintaa sekä sparrata yrityksen johtoa. 

Usein pk-yrityksissä samat henkilöt ovat yrityksen omistajia, operatiivisia johtajia sekä hallituksen jäseniä. Silloin hallitustyöskentelyn voimavaraa ei ole hyödynnetty likimainkaan täysimääräisesti – strategia- ja taloussuunnittelun systematiikassa voi olla puutteita, toimitusjohtaja ei saa tukea hallitukselta tai hallitus toimii tehottomasti.  Hallitustyötä, samoin kuin kaikkia muitakin yrityksen toiminnan osa-alueita on tarkasteltava kriittisesti, arvioitava systemaattisesti ja terävöitettävä säännöllisesti vastaamaan yrityksen kehityksen vaihetta. Yrityksen hallituksen rooli, osaamistarpeet ja toiminnan painotukset vaihtelevat merkittävästi yrityksen elinkaaren eri vaiheissa.  Elinkaaren vaiheesta riippumatta aktiivisella ja tehokkaalla hallitustyöllä on erittäin suuri vaikutus yrityksen menestymiseen.  Riippumaton hallitusosaaja voisi tuoda jämäkkyyttä sekä tehokkuutta hallitustyöhön.   

Yrittäjä sekä yrityksen johto osaavat yleensä aina oman bisneksensä, mutta strategioita, liikeidean kantavuutta, strategisia riskejä tai kasvumahdollisuuksia ei välttämättä ehditä tarkemmin miettiä arjen kiireessä. Ulkopuolinen hallituksen jäsen uskaltaa parhaimmillaan esittää oikeat kysymykset, jotka auttavat yrittäjää kehittämään yritystään oikeaan suuntaan.

Hallituksen rooli strategisessa kehittämisessä on merkittävä. Monimuotoinen, haastava ja analysoiva hallitus tuo yritykseen osaamista, kokemusta ja näkemystä. Joskus on helpompaa arvioida asioita katsottaessa niitä vähän kauempaa, joten ulkopuolisella näkemyksellä saadaan pitkäjänteistä näkökulmaa liiketoiminnan kehittämiseen sekä omien vahvuuksien tunnistamiseen ja niiden hyödyntämiseen. Samalla voidaan hakea parempaa näkökulmaa yrityksen rahoituksen tulevaisuuden tilanteisiin.

 

Ulkopuolinen hallituksen jäsen voi tuoda apua esimerkiksi vientiponnistelujen aloittamiseen, yrityskaupan toteuttamiseen tai sukupolven vaihdokseen, mutta joskus hallitusosaaja auttaa tarvittaessa operatiivisissa asioissa, vaikkapa hinnoittelussa tai rekrytoinneissa. Hallituksessa voikin olla monimuotoista osaamista liiketoiminta-alueen ulkopuoleltakin. Samoin yrityksen kehityksen eri vaiheet edellyttävät erilaista osaamista hallituksessa.

 

Hyvä hallitus on toimitusjohtajan tukiryhmä ja innostaja, ei vastapuoli: yritysjohto saa työlleen arvokasta tukea hallituksen kautta. Hyvä hallitus pitää huolta yhtiön edusta ja on omistajan huoltotiimi, joka varmistaa yrityksen pysymisen vision määrittämässä suunnassa. Kun pienyrityksen hallitus rakentaa liiketoimintamallin yrityksen liiketoimintalogiikasta, se ymmärtää paremmin kyseisen yrityksen liiketoimintahaasteet. Silloin yritys pystyy ottamaan huomioon muuttuvan, yllätyksellisen ympäristön asettamat tarpeet ja vaatimukset, pienentämään riskejään sekä turvaamaan menestyksensä tulevaisuudessa.

 

Seppo Mustonen

Toiminnanjohtaja

Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry