Luoko hallitus yrityksen tulevaisuutta – vai hallinnoiko se entistä?

17.3.2014


Laura Lares

Onko hallitus pk-yrityksen kasvun ja dynaamisen kehittymisen moottori? Vai jäädänkö hallinnoimaan olevaa ja entistä? Tekohengittämään sitä liiketoimintaa, josta pitäisi oikeastaan jo siirtyä eteenpäin?

Professor of Practice, Anssi Vanjoki Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta haastoi yleisönsä pk-yritysten hallitustyöseminaarissa Lappeenrannassa tammikuussa. Pysyvyyden hallinnoimisen ja taloudellisen kontrollin sijaan hän peräänkuulutti pk-yrityksiltä ja erityisesti niiden hallituksilta asiakasymmärryksen syventämistä ja kasvuun keskittymistä, rohkeutta ja näkemyksellisyyttä. Olemassa olevan liiketoiminnan haastaminen on hänestä kasvun tärkein edellytys. Olemassa olevan liiketoiminnan haastaminen on hallituksen ydintehtävä.

Jatkuakseen, kasvaakseen ja kehittyäkseen pk-yritys ei saa olla yhden asian liike. Vaikka yritykset syntyvät liikeideasta, ei niiden tulisi tyytyä siihen saati kuolla ainoan liikeideansa varassa. Joko toimivassa johdossa tai hallituksessa – mieluummin molemmissa – tulee olla nälkää ja näkemystä muovata yritystä ja sen liiketoimintaa uusiksi. Yhä uudestaan.

Hallituksissa on liian helppo katsoa peruutuspeiliin, paneutua puolustustaisteluihin jo aikansa eläneiden menneiden menestysten puolesta. Liian helppo on hallituksen myös täyttää toiveiden tynnyreitä. Kasvattaa toimivan johdon ja organisaation työlistaa aina uusilla tehtävälistoilla, analyyseillä, raportoinneilla, kehitysprojekteilla ja parantamiskohteilla ennen kuin edellisistäkään on saatu kunnon otetta. Hallitusten on pk-yrityksissä johdettava sekä luopumista että karsimista – vain luopumalla voidaan luoda jotain aidosti uutta. Vain karsimalla siihen voi todella keskittyä.

Pk-yritysten hallitusten on kehityttävä liiketoimintansa puolustajista sen haastajiksi. Tärkeää on havaita, koska strategia on toiminut niin hyvin, että se on jo tehnyt tehtävänsä. Parhaimmillaan hallitukset keskittyvät peruutuspeilin sijaan kiikaroimaan tulevaisuutta mutta myös samalla kehittyvät haulikkoampujista lasertähtäimiksi, joissa terävästi kohdistetaan ja keskitetään panostukset aidon liiketoiminnallisen muutoksen aikaansaamiseksi. Tiedetään, mikä on yritykselle niin tärkeää, ettei sitä aleta tehdä, vielä.

Tuttuun ja turvalliseen tuudittautuminen on yrityksissä vaarallista. Erityisen vaarallista se on niiden hallituksissa. Jos hallitukset eivät ole yritystensä muutosten ja kasvun dynaamisia moottoreita, millä Suomen yritykset ja talous saadaan niin kovin kaivattuun kasvuun?

 

TkT Laura Lares
Puheenjohtaja
Etelä-Karjalan Hallituspartnerit ry