Hallitustyöstä lisäpotkua oman yrityksen toimintaan

23.1.2014


Mikko Eskola

Mistä on hyvä hallitustyö tehty? Kokemuksesta, osaamisesta, sparraamisesta, kyseenalaistamisesta, kyvystä tehdä päätöksiä?  Kaikki tärkeitä ominaisuuksia.

 

Jos tarkastellaan asiaa laajemmin, nostaisin hallituksen tärkeimmäksi tehtäväksi yrityksen arvon nostamisen eli hienommin sanottuna omistaja-arvon kasvattamisen.

Parhaiten se onnistuu suuntaamalla hallitustyössä katse tulevaisuuteen. Hallitustyössä suurin osa ajasta tulisi käyttää yrityksen tulevaisuuden ennakoimiseen ja arvioimiseen. Sen sijaan, että  ajelehditaan virran mukana, pyritäänkin aktiivisesti vaikuttamaan, mihin suuntaan yritystä ohjataan.  Ennakoidaan ympäristössä tapahtuvia muutoksia.

Nykymaailmassa asiat eivät ole kuitenkaan yksinkertaisia. Yritykset eivät toimi enää suljetussa taloudessa kuten vielä 1980-luvun alkupuolella. Yritysten toimintaympäristö on kansainvälistynyt. Internet toi mukanaan 1990-luvulla nopean tiedon kulun – varsinaisen tietoähkyn. Tällä vuosikymmenellä tuotteiden ja tavaroiden myynti siirtynee merkittäviltä osin sähköiseksi. Nykyisin koulussa olevat lapset tuskin lukevat enää sanomalehteä aikuiseksi tullessaan. Sen saa internetin välityksellä sähköisessä muodossa.

Globalisaatio voi olla uhka tai mahdollisuus. Useat yritykset ovatkin etsineet apua ammattimaisesta hallitustyöstä. Viime vuosina ulkopuolisten hallituksen jäsenten määrä PK-yritysten hallituksissa on kasvanut merkittävästi.

Mietittäessä hallitukseen ulkopuolisia hallituksen jäseniä on hyvä pohtia taustaksi yrityksen kulttuuria ja sen toimintatapaa. Myös omistajien tahtotila yrityksen kehityssuunnasta olisi tiedostettava ennen ulkopuolisten hallituksen jäsenten valintaa. Kannattaisi miettiä, minkä tyyppistä osaamista hallitukseen tarvitaan.

Pitäisikö valita kokeneita liikkeenjohtajia kirittäjiksi, keskustelukumppaniksi ja ovien avaajaksi (generalisteja) vai tietyn alan asiantuntijoita tuomaan puuttuvaa osaamista yritykseen (spesialisteja)? Molempia tarvitaan. Hallitukseen onkin hyvä valita vähintään kaksi ulkopuolista hallituksen jäsentä. “Omalla porukalla” on niin kova oman alan asiantuntemus, että yksi ulkopuolinen hallituksen jäsen jää jalkoihin ja hänen potentiaalinen lisarvonsa jää helposti avautumatta.

Mielestäni hyvän joukkuehengen omaava hallitus, joka tosissaan panostaa tulevaisuuden ennakoimiseen, on nykyisessä globaalissa kilpailutilanteessa yritykselle merkittävä kilpailuetu. Taloudellisesti ajatellen ulkopuolisten hallitusjäsenten rekrytointi ei tule niin kalliiksi etteikö sitä kannattaisi ainakin kokeilla. Vähintäänkin tulisi käydä omistajien kesken asiasta kunnon keskustelu.

 

Mikko Eskola

Puheenjohtaja

Hallituspartnerit Helsinki ry