Vuoden merkittävin partneritapahtuma pidettiin Kuopiossa

19.10.2018

Mitä Partneripäivästä jäi käteen?

 

Torstaina 4.10. reilut sata hallitustyön ammattilaista, yrittäjää ja johtajaa kokoontui Kuopioon viettämään järjestyksessään jo seitsemättä valtakunnallista Partneripäivää. Päivän aikana saatiin kuulla niin naisyrittäjien tarinoita ja vinkkejä hallitustyöhön kuin kokeneiden liike-elämän konkareiden puheenvuoroja.

Naisyrittäjät jakoivat kokemuksiaan hallitustyöstä
 

Tänä vuonna Partneripäivässä kuultiin naisyrittäjien tarinoita johtamisesta, yrittämisestä ja yrityksen hallitustyöstä. Päivän Monimuotoisuus on voimaa -teema perustui keväällä Itä-Suomen hallituspartnerien aloittamaan Superboard-hankkeeseen, jonka tavoitteena on rohkaista erityisesti naispuoliset hallitusosaajat ja naisten vetämät yritykset, ottamaan ensimmäinen askel hallitustyön kehittämisessä.

  • Jokaisen yrityksen tarina ja tavoitteet ovat erilaiset. Siksi tapoja johtaa yritystä ja tehdä hallitustyötä on lukemattomia. Parhaat tarinat ja tulokset saavutetaan usein sillä, että yrityksen hallitus koostuu ihmisistä, joilla on erilaiset taustat ja osaaminen. Superboard-hankkeen innoittamana halusimme tuoda esille tarinoita naisvetoisista yrityksistä, joilla on jo kokemusta suunnitelmallisesta hallitustyöstä, Hallituspartnerien toiminnanjohtaja Antti Haapakorva kertoo puhujien valinnasta.

Nina Rasola RL-Huolinta Oy:stä kertoi, että he ovat etsineet ulkopuolista hallituksen jäsentä, jotta voisivat paremmin kohdata ja ratkaista yrityksen isoja kysymyksiä. Luodakseen yrityksen visioiman tulevaisuuden he tarvitsevat osaamista, jota heillä ei ole ja jonka ulkopuolinen voisi tarjota. Ninan aatokset siitä pitäisikö hallituksen uusi jäsen olla kokenut konkari vai 25-vuotias ennakkoluuloton nuori, joka uskaltaa nähdä mahdollisuuksia, herätti hyvin keskustelua yleisössä.

Kun tuoreilla yrittäjillä on visio, mutta ei kokemusta yrittämisestä, voi ulkopuolinen hallitusjäsen olla arvokas apu. Siksi Sisäilmatalo Kärki Oy:n Annamari Kärki ja hänen miehensä alkoivat etsiä yrityksen hallitukseen ulkopuolista hallitusjäsentä, joka sparraisi, jakaisi osaamista ja auttaisi estämään sokeutumista omalle toiminnalle. Loppujen lopuksi yritykseen valittiin kaksi ulkopuolista hallituksen jäsentä. Yrityksessä hallitusjäsenten toimikauden pituus päätetään yhdessä tiiminä sen mukaan, millaista osaamista seuraavaan kasvusteppiin tarvitaan ja löytyykö sitä nykyisestä hallituksesta.

Dimex Oy:ssä ulkopuolisia hallituksen jäseniä on ollut jo vuodesta 1999. Omistajayrittäjä Tuire Krogerus kertoi, että tietyin ajoin hallituksen kokoonpanoa on uusittava, jotta ulkopuolisuus säilyy. Erityisen tärkeää hallituksen jäsenen valinnassa on osaamisen lisäksi, että hallituksen jäsen sopii tiimiin. Tuire myös antoi yleisölle vinkin, että asiota on hyvä valmistella hallituksen kokoukseen, mutta ei kuitenkaan ylivalmistella, jotta mieli pysyy avoimena asioita käsitellessä.
 

Päivän puheenvuorojen opit
 

Yrittäjien lisäksi esiintymässä olivat myös liike-elämän kokeneet konkarit Ari Lahti, Mikael Pentikäinen, Maaretta Tukiainen, Toivo Äijö ja Mika Sutinen. Päivän monipuoliset puheenvuorot tarkastelivat hallitustyötä ja johtamista hiukan eri kulmista. Kuitenkin useat puhujat korostivat samoja asioita kuten tiimin tärkeyttä sekä tavoitteiden ja osaamisen yhteensovittamista. Tässä päivän tärkeimmät opit koottuna yhteen:

Tiimi ja sen toimivuus on ensisijaisen tärkeää niin yrittämisessä kuin hallitustyössä. Henkilöiden tulee sopia yrityksen arvoihin ja ilmapiiriin. Hyvä ja toimiva tiimi on myös yksi asia, jota kannattaa tarkastella sijoitettaessa pieneen kasvuyritykseen. Vahva luottamus vauhdittaa ja nopeuttaa kaikkea. Tulevaisuudessa työtä tehdään yhä enenevässä määrin tiimeissä, jolloin yhteistyökykyisyys, hyvät vuorovaikutustaidot ja tunneälykkyys korostuvat.

Osaaminen ja tavoitteet kulkevat käsi kädessä. Yrityksen visio ja tavoitteet ohjaavat sitä, millaisia osaajia yritykseen valitaan. Kun hallituksesta ei löydy seuraavaan kasvusteppiin tarvittavaa osaamista, on hyvä aika muuttaa hallituksen kokoonpanoa. Sekä vanhan konkarin että ennakkoluulottoman nuoren osaaminen voi olla yritykselle yhtä arvokasta.

Strategia ei ole tärkeiden asioiden luettelemista, epämääräisiä tavoitteita tai itsestäänselvyyksien luettelemista. Vältä latteuksia kuten ”kannattava kasvu”, ”halutuin kumppani” ja ”luotettava ja laadukas tuote” , vaan keskity siihen, kuinka tarjoat asiakkaille uniikkeja ja ylivoimaisia asiakashyötyjä.

Hyödynnä epäonnistumiset. Epäonnistumiset eivät ole tavoiteltavia, mutta niitä sattuu. Koska epäonnistumiseen on tahattomasti käytetty rahaa, aikaa tai molempia, on se tavallaan investointi. Epäonnistuminen, jonka syyt on selvitetty ja niistä opittu on aina arvokkaampi kuin onnistuminen, jonka syitä ei tiedetä.