Uusin jäsenyhdistyksemme Kymenlaakso haluaa parantaa osaltaan maakuntansa elinvoimaa

17.12.2015

Syyskesällä perustettu Hallituspartnerit Kymenlaakso ry on Hallituspartnerit-verkoston yhdeksän jäsenyhdistys.

Kymenlaakso tarvitsee kipeästi lisää elinvoimaa

Kymenlaakso on pitkään kärsinyt rakennemuutoksesta. Sen seurauksena laaksokunnan elinvoima eli kilpailukyky on tutkimuksen mukaan pahasti rapautunut. Loppukesällä perustetun Hallituspartnerit Kymenlaakso ry:n tarkoituksena on lisätä maakunnan elinvoimaa tukemalla toiminnallaan alueen pk-yritysten kasvua ja menestymistä. Menestyvät pk-yritykset voivat lisätä alueen elinvoimaa luomalla työpaikkoja ja verotuloja.

Hallituspartnerit verkosto on saanut alkunsa Tampereella vuonna 2003. Hallituspartnerit on maan laajuinen ja alueellisesti organisoitunut verkosto. Kymenlaakso on verkoston yhdeksäs jäsen. Hallituspartnerien jäsenet ovat kokeneita yritysjohtajia, yrittäjiä ja yritystoiminnan asiantuntijoita. He ovat käytettävissä pk-yritysten hallitustyössä hallituksen jäseninä ja hallituksen asiantuntijoina. Tehdyn tutkimuksen mukaan yrityksen ulkopuolinen osaaminen luo hallitustyössä lisäarvoa ja parantaa yrityksen menestymismahdollisuuksia (https://pohjois--suomi-hallituspartnerit-fi.directo.fi/?x118281=466174).

 

Ohessa mediatiedote 9.12.2016 ja artikkeli Kouvolan Sanomissa 16.12.2015

 

Liitteet