HHJ-alumniseminaari keräsi lähes 200 yritysjohtajaa Tampereelle

26.11.2013

HHJ-Alumniseminaariin Tampereelle kokoontui lähes 200 yritysjohtajaa ympäri Suomea

Pirkanmaalla vuonna 2005 kehitetyn Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ)
kurssin on käynyt yhteensä yli 4 500 Suomessa. Heistä miltei 200
yritysjohtajaa kokoontui kehittämään vuorovaikutustietojaan ja -taitojaan
alumniseminaariin Tampereelle 26.11.2013. Vuorovaikutus on tärkeää useissa
hallitustyöskentelyyn liittyvissä asioissa: kokousagenda on keskeisessä
roolissa onnistuneelle kokoukselle ja siten onnistuneelle hallitustyölle.
Hyvä toimitusjohtajan katsaus vaatii etukäteisvalmisteluja, mutta myös
pohditun rakenteen ja sisällön. Hallituksen jäsenten persoonallisuudet on
hyvä tunnistaa ja siten edistää ryhmädynamiikkaa. Hallituksen kokous vaatii
hyviä kokouskäytäntöjä, jotta kaikki tulevat kuulluiksi ja päätös lopulta
muodostuu yrityksen edun mukaiseksi.

Alumniseminaarit täydentävät HHJ-kurssilla opittuja asioita sekä
laajentavat näkökulmia. Aihealueet ovat olleet mielenkiintoisia ja tukevat
hallitustyöskentelyn jatkuvaa kehittämistä. Syksyn 2013 alumniseminaarissa
kiinnostaa erityisesti Jukka Ala-Mellon puheenvuoro Miten hallitusta
johdetaan hyvän kokousagendan kautta. Uskon saavani hyviä käytännön
vinkkejä tämän aihealueen kehittämiseen kokeneelta ammattilaiselta.
Hallitustyöskentelyn kehittäminen on positiivinen ketjureaktio. Yhtiön ja
sen omistajien lisäksi hallitustyöskentelyn kehittämisestä hyötyvät
hallitusten jäsenet ja sen kautta myös muut yhtiöt, niiden omistajat ja
niin edelleen koko Oy Suomi Ab, Vuorenmaa Yhtiöt Oy:n hallituksen
puheenjohtaja Emilia Wikstedt kuvailee.

HHJ-koulutuskokonaisuuden avulla hallitusten jäsenistä ja puheenjohtajista
tulee aktiivisia ja osaavia hallitustyöskentelijöitä. He ohjaavat yrityksiä
kaupallistamaan tuotteitaan, kasvamaan, uudistumaan ja laajentamaan
markkina-alueitaan. Pirkanmaalla HHJ-koulutuksia ja alumniseminaareja
järjestävät yhteistyössä Hallituspartnerit ry ja Tampereen kauppakamari.
Kurssit on suunnattu liiketoimintaosaajille, asiantuntijoille, yrittäjille,
yritysjohtajille, omistajille ja rahoittajille sekä pk-yritysten
hallituksissa jo työskenteleville tai sinne aikoville.

Kuudessa hallituksessa toimiva, kolmen hallituksen puheenjohtaja ja
pörssiyhtiön hallituksen sihteerinä työskentelevä talousjohtaja Simo
Mustila
Panostaja Oyj:sta on yksi HHJ-kurssin ja tutkinnon suorittaneista.

Panostaja-konsernin kaikki johtajat käyvät HHJ-kurssin. Ennen kurssia
minulla ei ollut ennakko-odotuksia, mutta kurssi oli parempi kuin olin
ajatellut. Yritysesimerkit olivat hyviä ja opettavaisia. Osallistujat ovat
erilaisia ja tulevat eri organisaatioista, mikä vaikuttaa kurssin
muotoutumiseen ja etenemiseen. Kurssilla oppi muun muassa sen, että
toimitusjohtajan esimies on koko hallitus eikä vain hallituksen
puheenjohtaja. Tutkinnon jälkeen tuli mieleen, että jonkinlainen
jatkokurssi olisi hyödyllinen esimerkiksi hallituksen puheenjohtajan
tehtäviä ajatellen, Mustila kertoo.